همراهان گرامی-خواهشمند است نسبت به ارسال عکسهای تولد دقت فرمائید تا اولا : حتما تاریخ تولد

(روز ماه سال) اعلام شود و دوم اینکه از طریق ایمیل tavalod@persiantoon.com ارسال شود.

به ایمیلهای دیگر شبکه ارسال نشود